Hvem er Eric Bentzen?

This page in English En kort præsentation


Den første tid og fortiden i øvrigt

Det eneste kendte nøgenbillede.

Eneste kendte nøgenbillede

Eric Bentzen så lyset i 1955 i Toronto, Canada, og som han har måttet forklare mange gange siden, er det grunden til Eric med "c" i stedet for "k". Far, mor og storesøster emigrerede til Canada få år forinden.

Det var der flere der gjorde for at undslippe rationeringsmærkerne i efterkrigstidens Danmark. Du kan læse om årene i Canada i min fars erindringer.

Eric var et umådelig yndigt barn og genstand for megen opmærksomhed, hvilket naturligvis gjorde storesøster Eva ret jaloux. Som årene gik, og det yndige gik af Eric, bedredes forholdet mellem bror og søster, og i dag er det fortræffeligt.

Forældrene blev skilt, og mor med børn rejste "hjem" til Danmark. Her kom Eric i børnehave, skiftede baby-engelsk ud med dansk og kom siden i skole. Her - i skolen altså - blev han meget længe. Han var ovenikøbet blevet så glad for dansk og for at læse, at han tilmeldte sig AUC (som Aalborg Universitet hed dengang) i 1975 og tog bifag i Dansk.

Ret meget mere tog han ikke, for med læsedisciplinen var det så som så, og udsigten til et liv som gymnasielærer mistede sin tiltrækningskraft. På AUC mødte han Helle. De flyttede sammen ved juletid 1978, og har boet sammen siden.

Da jeg ved, at ca. halvdelen af befolkningen nu vil spørge, hvor mange børn de fik, må jeg hellere svare straks: ingen.

Arbejdslivet

Afgangseksamen fik de heller ikke. Senere, i 1986, søgte Eric ind på Aalborg Portland, Danmarks nu eneste cementfabrik, og fik job som arbejdsmand.

I 1988 blev Eric kontrolrumsoperatør, og det var han så i 8 år. Så sagde chefen for kontrolrummet farvel. Eric søgte jobbet og sagde farvel til skifteholdsarbejde. I mellemtiden var Helle blevet kontoruddannet på samme virksomhed.

Her arbejdede hun i debitorbogholderiet, hvor hun gjorde sit til at sikre virksomhedens cash-flow ved at kratte penge ind.

1. januar 2019 gik Eric på efterløn og har nu bedre tid og energi til at pleje interesserne, og i 2021 fulgte Helle trop.

Og de andre liv

De andre liv er bl.a. private, og jeg vil indskrænke mig til at sige, at både Helle og Eric er medlemmer af Nørresundby Skakklub, og at de fleste venner er rekrutteret i skakkredse. Helle og Eric deler andre interesser, såsom at læse, lave mad og rejse. Eric spiller også klassisk guitar, omend han ikke gør så meget ved dette som tidligere.

Efter at have lavet hjemmeside for Nørresundby Skakklub og det danske skakparti-arkiv "Danbase" i flere år, fik Eric lyst til at lave en personlig side, som ikke kun har med skak at gøre, og siden 2008 er der også kommet en blog til, Dette og hint, for dem der gider læse den slags.

Og så må det være nok bortset fra at nævne, at Helle og Eric bor i Aalborg.