Velkomst med salt og brød på en polsk kro
© Eric Bentzen

På kroen blev vi budt velkommen med salt og brød. Senere var der optræden med polsk folkedans.

Krakow 2005 * Rejser * Næste