Typisk altan i Siracusas gamle by, Ortigia
© Eric Bentzen

Typisk altan med blomster i Siracusas gamle by, Ortigia, på Sicilien.

Siracusa 2015 * Næste foto