Det moderne bankvæsens fødested, Rialto i Venedig
© Eric Bentzen

På dette sted, Rialto i Venedig, blev det moderne bankvæsen født. Bankvæsenet var en medvirkende stærkt til, at Venedig blev til handelscentrum og stormagt.

Venedig 2004 * Næste foto