Museet og Eupalinos-tunnelen

Pythagorion på Samos er en lille by, og der er ikke så meget at se. Men det er en gammel by, og en dag besøgte vi museet.

Museet er i to etager og udstiller masser af krukker, lertøj, smykker og andet fra den græske oldtid.

Uden for museet har man udgravet et ret stort område, hvor man kan se rester af den antikke by - fundamenter, mure, brønddæksler, søjler.

Samos var en magtfuld bystat i oldtiden, og den klassiske historiker, Herodot, omtaler Samos flere gange og fremhæver Hera-templet, havnemolen og tunnelen gennem bjerget som noget af det ypperste i det antikke Grækenland.

Eupalinos-tunnellen

Eupalinos-tunnelen er vel Pythagorions vigtigste turistattraktion i dag, og da den blev bygget, var det en ingeniørmæssig bedrift.

Citat fra Herodots historie:

And about the Samians I have spoken at greater length, because they have three works which are greater than any others that have been made by Hellenes: first a passage beginning from below and open at both ends, dug through a mountain not less than a hundred and fifty fathoms in height; the length of the passage is seven furlongs and the height and breadth each eight feet, and throughout the whole of it another passage has been dug twenty cubits in depth and three feet in breadth, through which the water is conducted and comes by the pipes to the city, brought from an abundant spring: and the designer of this work was a Megarian, Eupalinos the son of Naustrophos.
(The History of Herodotus - Volume 1, afsnit 60)

Tunnellen er 1036 meter lang og 1,8 x 1,8 meter høj/bred gennem et bjerg af kalksten. Den blev lavet ca. 550 før vor tid for at kunne lede vand til byen i ulvetider.

Redskaberne var hakke, hammer og mejsel, og det mest imponerende er, at to hold arbejdede samtidig på hver sin side af bjerget, og at de to tunneller mødtes. En ingeniørmæssig bedrift.

Man vurderer at det har taget 8-10 år at fuldføre arbejdet. Ca. 400 m³ vand i døgnet løb gennem lerrør til byen.

Det kalkrige vand lukkede gradvis rørene til, så de måtte renses fra tid til anden. Ækvadukten fungerede i mindst 1100 år og blev først opgivet, da rørene blokkede helt, står der i museets pjece.

Hvorfor man ikke bare lagde nye rør, står der ikke noget om, men måske var behovet der ikke.

Det var Herodots omtale, der gjorde, at man begyndte at lede efter tunnelen og fandt den i det 19. århundrede. Den blev udgravet af det tyske arkæologiske institut 1971-73.

Wikipedia kan man læse, hvordan Eupalinos formentlig greb det an med at beregne mødestedet for de to tunneller.

Grundet renoveringsarbejde var tunnelen desværre lukket for besøgende, da vi besøgte Samos.