Guancherne, Kanarieøernes urbefolkning

Billet til arkæologisk museum

Det koster kun 1 euro at komme ind på det arkæologiske museum i Puerto de la Cruz, men der er sandt for dyden heller ikke meget at se.

Der er nogle gamle lerkrukker lavet af øernes urbefolkning, guancherne, men der er stort set ingen information om disse mennesker, som forsvandt med spaniernes erobring i 1400-tallet. Hvem var de, og hvor kom de fra?

Den sparsomme information er måske en reminiscens fra Franco-tiden, hvor det var tabu at tale eller skrive om øernes oprindelige befolkning.

Jeg har siden snust til emnet, og i det følgende kan du læse lidt om guancherne, og der er links til sider med yderligere information.

Mysteriet om guancherne

Det er sandsynligt, at fønikerne og kartagenienserne kendte til De Kanariske Øer, og der er arkæologisk bevis (potteskår) for, at romerne drev handel med øerne omkring år 100 - 400.

Da europæerne genopdagede øerne i 1300-tallet, var de befolket af mennesker, som levede af agerbrug og havde husdyr (får, geder, svin og hunde). Det var guancherne.

De levede på stenalderniveau i huler eller simple hytter, og skønt alle øerne var befolket, kendte guancherne ikke til både og drev ikke fiskeri.

Spanierne erobrede øerne fra 1402 til 1494, og guancherne og deres sprog forsvandt tilsyneladende fra jordens overflade. Mange blev slagtet af spanierne, nogle blev solgt som slaver og mange døde af sygdomme. Med guanchernes langvarige isolation kunne deres immunforsvar ikke modstå europæernes sygdomme.

Se, hvis guancherne havde været "primitive sorte" som på Afrikas fastland, var de sikkert blevet glemt i en støvet historiebogsparentes, men det var de ikke. De var "primitive hvide", og så forholder det sig ganske anderledes.

Alle kilder beskriver urbefolkningen som lyse mennesker, mange med blondt eller rødligt hår, blå eller grå øjne. Det var også høje mennesker (i hvert fald sammenlignet med middelalderens spaniere og portugisere).

Det har gennem årene givet næring til mange spekulationer om, hvor disse mennesker kom fra. Atlantis-fantaster og Cro Magnon-romantikere havde næsten frit slag, og den fik ikke for lidt. Nu er der imidlertid kommet hårde fakta på bordet i form af DNA-undersøgelser.

Fakta

1000 år gammel DNA fra urbefolkningen viser, at der er et nært slægtskab mellem berberne i Nordafrika og guancherne (se denne videnskabelige artikel fra 2003 i European Journal of Human Genetics), og dette slægtskab underbygges af sproglige og antropologiske ligheder.

Det er ikke unormalt at finde lyshårede personer med blå eller grå øjne blandt Marokkos berbere, og da Marokko er det område på fastlandet, som ligger nærmest, er det vel også mere plausibelt end at fable om Atlantis, overlevende Cro Magnon-stammer eller vikinger på vildspor.

Der er stadig nogen uklarhed om det genetiske slægtskab mellem berberne og guancherne. Det specielle kanariske gen er ikke genfundet i Nordafrika, og det kan måske indikere, at der er sket ændringer i den nordafrikanske befolkning efter den første udvandring til De Kanariske Øer - f.eks. den islamisk arabiske erobring.

Guancherne uddøde måske som folk, men DNA viser, at befolkningen i dag har en stor del af deres arvemasse fra urbefolkningen (især mødrene linje).

Det fortæller nok bare, at de overlevende guancher blev assimileret af erobrerne. Eller sagt på jævnt dansk: de mandlige kolonister har taget for sig af guanchernes kvinder.

Det udestående mysterium

Men hvordan kom guancherne dertil?

Det er givet, at de må være sejlet til De Kanariske Øer, men de første europæiske besøgende beretter samstemmende, at guancherne hverken havde både eller kendte til søfart. Der var end ikke kontakt øerne imellem, selvom naboerne var synlige med det blotte øje. Der var ellers masser af træ, man kunne lave både af.

Det indikerer, at deres viden om søfart enten er gået tabt, eller at de blev de sejlet til øerne af nogle andre - f.eks. fønikerne eller kartagenienserne. Det kan være sket af flere omgange. History of La Palma siger, at keramikfund indikerer 4 forskellige bølger af kolonisering, og at kulstof 14 dateringer antyder, at de første kolonister ankom i det sidste årtusinde før vores tidsregning.

Nogle mener, at øerne kan være koloniseret, da Hanno fra Kartago før 500 f.Kr. sejlede ud med 30.000 mennesker for at kolonisere Vestafrika, men det forbliver spekulation.

Social orden, levevis m.m.

Man ved en del om guanchernes levevis, sociale orden og religion, men jeg vil blot henvise til andre sider, som beskriver dette, og hvor man også kan læse om deres modstand mod spaniernes erobring.

Se: